Outsourcing IT personálu
IT Kontrakt s ponukou flexibilného outsourcingu umožňuje zákazníkom dočasne zvýšiť ich IT tímy o ďalších špecialistov. Naša ponuka zahŕňa špecialistov v oblasti projektového manažmentu, analýzy, dizajnu, architektúry, programovania, systémovej administrácie a testovania. Tento model umožňuje našim zákazníkom efektívne optimalizovať náklady v prebiehajúcich projektoch.

Outsourcing IT profesionálov

IT KONTRAKT SPROSTREDKUJE
 • prístup ku kompetentným a skúseným IT pracovníkom
 • neustály prístup ku skúseným IT expertom
BENEFITY
 • prístup k veľkému počtu skúsených IT expertov
 • možnosť prenájmu IT pracovníkov na špecifický projekt alebo ohraničený časový úsek
 • všetky záväzky spojené so zamestnancami sú odovzdané na IT KONTRAKT
 • projekty sú riešené pod dohľadom zákazníka
PREČO IT KONTRAKT
 • spoľahlivý tím s viac ako 1340 IT expertmi zapojených do hlavných IT projektov
 • 12 rokov skúseností
 • Orientácia na zákazníka a dôvera

Outsourcovanie tímov

IT KONTRAKT DODÁVÁ
 • Rýchlu odpoveď na potreby zákazníka
 • Prístup ku kompetentným a skúseným IT pracovníkom
 • Know-how v budovaní a sourcování tímov
BENEFITY SPOLUPRÁCE
 • Neustály prístup ku skúseným IT expertom
 • Flexibilný tím, kde sú všetky záväzky voči zamestnancom a riadenie tímu prenesené na IT Kontrakt
 • Minimalizované náklady a čas venovaný zákazníkom na proces náboru
 • Výber kompetencií ušitých na mieru pre špecifický projekt a podľa požiadaviek zákazníka.
PREČO IT KONTRAKT
 • Databáza 102 000 CV profesionálov
 • Na mieru riešený proces náboru zameraný na potreby zákazníka
 • Know-how a skúsenosti v sourcingu, budovanie a riadenie tímov
 • Jednotlivé úlohy sa vykonávajú v súlade s normami určenými zákazníkom

Near-Shoring

S NÁMI ZÍSKÁTE
 • rýchle vytvorenie projektového tímu
 • vysokú kvalitu náborového procesu špecialistov pre IT projekty
 • prácu vyhotovenú podľa štandardov definovaných zákazníkom
 • možnosť organizácie pracovného miesta a IT vybavenie
BENEFITY KOOPERÁCIE
 • nepretržitý prístup ku skúseným IT expertom
 • flexibilný model riadenia
 • eliminácia drahých investícií do zamestnancov a tréningu, redukcia prevádzkových nákladov
PREČO IT KONTRAKT
 • Na základe našich skúseností v IT outsourcingu priamo u zákazníkov alebo na iných lokáciách sme schopní postaviť tím odborníkov pre každú oblasť IT
 • 1274 dokončených projektov
Poskytovanie IT riešení
IT Kontrakt sa snaží splniť požiadavky a očakávania klientov na základe riešenia na mieru v oblastiach projektového riadenia, podpory infraštruktúry, projektov, tréningu a testovania. IT Kontrakt môže garantovať splnenie cieľov zadaných zákazníkmi a dosiahnuť ich prostredníctvom využitia mnohoročných skúseností, poznatkov na poli IT. Úspech tohto procesu je spojený s veľmi dobre vyškoleným a skúseným personálom, ktorý efektívne pracuje na ich každodenných úlohách.
Poskytujeme IT riešenia v nasledujúcich oblastiach:
 • Projektové riadenie
 • Analýza / Konzultácie
 • Softvérový vývoj
 • Údržba a administrácia
 • Testovanie / QA
 • Trénovanie / Koučovanie / Certifikácia

Zabezpečenie kvality a testovanie

PORTFÓLIO SLUŽIEB
 • Testovanie vo V-model
 • Agílne testovanie
 • Akceptačné testy
 • Výkonové testy
 • Užívateľské testy
 • Testy na základe regulačných poriadkov
 • Automatizácia testovania
 • Audity a procesné testy
PRIDANÁ HODNOTA
 • skúsení a trénovaní špecialisti
 • lepší risk management
 • transparentnosť procesov
 • úspora nákladov
 • kratšia doba pre uvedenie produktu na trh
 • zníženie KPI kvôli úniku chýb
MODELY SPOLUPRÁCE
 • Prenájom tímu
 • Testovacie projekty
 • Služby vo fixnom modely
 • Riadenie testovacích služieb
Nábor IT profesionálov na plný úväzok
Vďaka mnohoročnej skúsenosti a odbornosti v IT sektore, naberáme špecialistami striktne podľa požiadaviek a očakávaní našich zákazníkov. Poskytujeme precízne posúdenie kvalifikácie a predispozícií kandidátov. Naša podpora vám ušetrí čas a peniaze v náborovom procese zamestnancov na plný úväzok a je garanciou nájdenie a prezentácií vhodného kandidáta.
BENEFITY SPOLUPRÁCE
 • časová úspora vďaka odovzdania procesu náboru do IT Kontrakt
 • redukcia fluktuácia zamestnancov vďaka starostlivej selekcii kandidátov, zodpovedajúcich špecifickým požiadavkám a očakávaniam zákazníka
PREČO IT KONTRAKT
 • neustály prístup k viac ako 102 000 CV kandidátov, ktorí sú pripravení nastúpiť
 • rýchla odpoveď aj v prípadoch veľmi komplexných otázok zákazníkov
 • 18 skúsených náborových tímov
 • preverené techniky náboru a nástroje, ktoré poskytujú obsiahle komplexné posúdenie kvalifikácie a predispozície kandidátov

Ocenenie

Sme členmi