Ochrana osobných údajov

IT Kontrakt s.r.o. jedná s ohľadom na súkromie a práva užívateľa webové stránky: www.itkontrakt.pl. Ochrana osobných údajov užívateľov internetu podlieha zvláštnej dôležitosti.

Osobné údaje sú uložené, spracovávané a chránené spoločnosťou IT Kontrakt v súlade so zásadami uvedenými nižšie a v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997 (Zbierka zákonov 02.101.926 v platnom znení).

Podľa článku 6 odsek 1 zákona, osobné údaje sú všetky informácie vedúce k identifikácii osoby, ako sú meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, údaje o spotrebiteľskom správaní, životný štýl, demografické údaje a pod ..

1. Hlavné predpoklady ochrany osobných údajov v spoločnosti IT Kontrakt

IT Kontrakt chráni osobné údaje používateľov webovej stránky na základe nasledujúcich predpokladov:

 1. Iba osobné údaje, ktoré boli dobrovoľne doručené užívateľovi webovej stránky sú uložené a spracovávané
 2. Osobné údaje sú použité len na účely akceptovanej používateľom
 3. Osobné údaje nie sú ďalej odovzdávané tretím stranám nezávislých na spoločnosti IT Kontrakt, okrem kontraktorov, ktorých dáta spracovávame na základe našich zákazníkov a ich subdodávateľov
 4. IT Kontrakt môže zverejniť osobné údaje, ak je to nevyhnutne potrebné na základe platných právnych predpisov alebo vo vzťahu k súdnym nariadeniam
 5. IT Kontrakt nezbiera osobné údaje od tretích strán, pokiaľ sa tieto údaje nevzťahujú na vykonávanie dohôd uzavretých s týmito orgánmi a sú doručené so súhlasom dotknutých osôb. Navyše, IT Kontrakt neposiela nevyžiadanú hromadnú korešpondenciu
 6. Tretie strany, okrem autorizovaných zamestnancov IT kontrakt, nemajú prístup k uloženým osobným údajom
 7. Každý užívateľ má právo na preskúmanie, opravenie alebo doplnenie svojich osobných údajov. Spracovanie osobných údajov musí byť okamžite zastavené na žiadosť užívateľa
 8. Otázky a pripomienky všetkých užívateľov týkajúce sa politiky ochrany osobných údajov, musia byť zodpovedané okamžite

Vyššie uvedené zásady sa týkajú len osobných údajov dodaných prostredníctvom akejkoľvek komunikácie s internetovými stránkami: www.itkontrakt.pl.

Použitie odkazu na iné internetové stránky zverejnené na týchto webových stránkach znamená opustenie webové stránky IT Kontrakt. IT Kontrakt nemá žiadny vplyv na také webové stránky a ich postupy na ochranu osobných údajov, ktoré môžu byť odlišné ako tie, ktoré sú platné v IT Kontrakt. IT Kontrakt nenesie zodpovednosť za akékoľvek externé webové stránky alebo osobné údaje poskytnuté prostredníctvom týchto webových stránok.

2. Ciele ukladania osobných údajov spoločnosťou IT Kontrakt

IT Kontrakt ukladá osobné údaje užívateľov webových stránok z nasledujúcich dôvodov:

 1. Informovanie zamestnancov o novo vytvorených pracovných pozíciách
 2. Vyhľadanie a príprava kandidátov na budúce pracovné pozície
 3. Na marketingové účely a PR aktivity ponúkaných produktov a služieb
 4. Pre predaj svojich výrobkov a služieb
 5. Pre zlepšenie kvality výrobkov, poskytovaných služieb a ich úprava pre potreby užívateľov
 6. Wspierania i ułatwiania kontaktów z klientami.

3. Zber informacii

IT Kontrakt zbiera osobné údaje prostredníctvom:

 1. Prihlášky
  Ak používateľ vyjadrí vôľu využiť ponuku spoločnosti na internetových stránkach IT Kontrakt, môže byť požiadaný, aby vyplniť formulár žiadosti, ktorá umožňuje lepšiu identifikáciu užívateľa a výkonnosti výrobkov alebo služieb. Údaje zhromaždené takým spôsobom sú spracovávané len v súlade s rozsahom vyhlásenia o spracovaní a zverejňovanie týchto údajov, ktoré sú zahrnuté v týchto formulároch žiadostí. Užívateľ môže odoprieť súhlas s použitím osobných údajov alebo zrušiť súhlas, ktorý bola poskytnutý už skôr. Okrem toho má užívateľ právo preskúmať, upraviť alebo odstrániť vlastné osobné dáta z databázy IT Kontrakt.
 2. Cookies
  IT Kontrakt používa takzvané “cookies”, jedná sa o malé súbory s informáciami zaznamenané na pevnom disku. Avšak každý prehliadač má možnosť takého nastavenia, že užívateľ je zakaždým upozornený na možnosť uloženia “cookies”. Potom je možné, aby užívateľ vybral a prijal alebo odmietol vydať takéto súbory.
 3. IP Adresy
  IT Kontrakt analyzuje prístupové protokoly obsahujúce informácie o IP adresách užívateľov. Tieto informácie slúžia na administratívne účely, služby a vo štatistických analýzach týkajúcich sa užívateľov.
 4. Emailová korešpondencia
  Užívatelia webových stránok môžu kontaktovať pracovníkov IT Kontrakt priamo prostredníctvom e-mailových adries, ktoré sú k dispozícii na internetových stránkach. IT Kontrakt ukladá túto korešpondenciu pre štatistické účely a s cieľom uľahčiť kontaktovanie s užívateľmi, najmä v súvislosti s čo najrýchlejšou reakciou na prijaté otázky týkajúce sa výrobkov a služieb, ktoré ponúka IT Kontrakt.
  Zároveň IT Kontrakt zaručuje, že adresy zhromaždené takým spôsobom, nebudú prevedené ani inak poskytnuté tretím osobám. Budú použité pre účely komunikácie s užívateľom, na účely vymedzené užívateľom.
 5. Odber noviniek
  E-mailové údaje zhromaždené vďaka odberu noviniek musia byť použité len na účely poskytovania používateľom informácie o službách, produktoch, nových partneroch a ďalších zmenách v našej spoločnosti. K odberu noviniek IT Kontrakt môžu užívatelia kedykoľvek odhlásiť.

IT Kontrakt si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy politiky ochrany osobných údajov. Všetky zmeny budú zverejnené na týchto webových stránkach a budú obsahovať explicitné informácie o termínoch ich zavedení.

Užívateľ, ktorý si želá prijímať informácie o našich aktivitách, opraviť osobné údaje alebo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov by mal kontaktovať IT Kontrakt na:

IT Kontrakt Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
lub drogą mailową na itkontrakt@itkontrakt.pl

Ocenenie

Sme členmi